loga UE

PROJEKT

CEL PROJEKTU
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie zdolności adaptacyjnych na rynku pracy 10 mieszkanek gminy Burzenin, w szczególności miejscowości: Witów, Stoczki, Redzeń, Monice, Kopanina, Wola Będkowska, Strzałki, Tyczyn - poprzez podniesienie ich kwalifikacji "twardych"- zawodowych i "miękkich"- autoprezentacji - dopuszczamy również możliwość uczestnictwa osób z terenu całej gminy.
W ramach przygotowanego projektu zapewnimy bezpłatne szkolenia na temat skutecznej autoprezentacji oraz nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu zawodów: szwaczka oraz prasowaczka. Po zakończonym projekcie jego uczestnicy nabędą pewności siebie oraz nowych umiejętności zawodowych i staną się uczestnikami rynku pracy. 

UCZESTNICY PROJEKTU
Do uczestniczenia w projekcie zapraszamy kobiety bezrobotne z gminy Burzenin z powiatu sieradzkiego. Kryterium uczestnictwa w projekcie będzie przynależność do grupy docelowej:
- osoba bezrobotna, jej status będzie potwierdzony stosownymi zaświadczeniami
- mieszkanka gminy Burzenin z powiatu sieradzkiego
Spośród zgłaszających się i spełniających kryteria wybranych zostanie 10 kobiet. O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie kolejność zapisów. Pozostałe zgłaszające się osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. 

 

Uczestnikom projektu zapewnimy:

1. materiały szkoleniowe,

2. komfortowe warunki nauki - dostosowane do poziomu kwalifikacji i mentalności uczestników,

3. pojedyncze stanowiska nauki (przy maszynach i urządzeniach) oraz dodatkowe wsparcie w postaci pracownika, który wspierał będzie uczestników w trakcie zajęć praktycznych (Kierownik szkoleń przy każdym szkoleniu zawodowym).

 

  Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl www.pokl.wup.lodz.pl